Architektura
/ Ochrona Zabytków

Architektura

Architektura jest między innymi także dziedziną sztuki.

Od starożytności celem stawianym przed twórcami było, aby obiekty architektoniczne oddziaływały na ludzi, trafiając w ich poczucie piękna, a elementy estetyczne tworzonych dzieł od zawsze stanowiły ich istotną część.

Przez wieki zmieniały się style panujące w architekturze. Obiekty o wyjątkowych walorach artystycznych stanowią część dorobku kulturowego i uważane są za arcydzieła. Oczywiście nie każdy utwór architektoniczny uznany zostaje za dzieło i nie każde dzieło sztuki zostaje uznane za arcydzieło.

Dziedzictwo kulturowe kształtuje w znaczący sposób tożsamość, kulturę, historię poszczególnych państw, narodów oraz społeczności lokalnych i regionalnych.

Z tego względu dziedzictwo kulturowe powinno być nie tylko chronione, lecz także odpowiednio rozwijane i przekazywane przyszłym pokoleniom.

Za dziedzictwo kulturowe uważa się:

1) zabytki: dzieła architektury, monumentalnej rzeźby lub malarstwa, elementy i budowle o walorach archeologicznych, napisy, groty i zgrupowania tych elementów mające wyjątkową powszechną wartość z perspektywy historii, sztuki lub nauki;

2) zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;

3) miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne mające wyjątkową powszechną wartość historyczną, estetyczną, etnologiczną lub antropologiczną.

Fundacja Integro-EU

Fundacja Integro-EU tworzy warunki do dyskusji oraz działań badaczy architektury, architektów, historyków sztuki, artystów oraz wszystkich, dla których zagadnienia architektury i przestrzeni miejskiej nie są obojętne.

Fundacja Integro-EU zwraca uwagę na stan architektury zabytkowej, historycznej oraz współczesnej.

Działalność Fundacji Integro-EU w obszarze Architektury ma charakter naukowy, popularnonaukowy i edukacyjny.

Fundacja działa na rzecz dobra publicznego w zakresie architektury, szczególnie nowoczesnej i współczesnej, oraz sztuk z nią związanych.

Wspiera dziedzictwo kulturowe poprzez ochronę spuścizny architektonicznej, archiwizację, zabezpieczanie i udostępnianie jej do celów naukowych oraz artystycznych.

Promowanie w kraju i za granicą obszarów badawczych i artystycznych jest ważnym zadaniem Fundacji.

Shopping Cart

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.