Profesor Maria J. Żychowska: Pasja, Wiedza i Działalność w Świecie Architektury

Witraże w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, proj. Józef Furdyna 1991, wyk. Pracownia Witraży Anny Żarzyckiej w Krakowie. Fot. Pracownia Witraży „Furdyna”

W dzisiejszym artykule przedstawiamy postać wyjątkowej osoby, której wkład w dziedzinę architektury i urbanistyki jest nieoceniony. Profesor Maria J. Żychowska to wybitna postać w świecie nauk inżynieryjno-technicznych, której kariera oraz działalność akademicka pozostawiają trwały ślad w dziedzinie architektury.

Stopnie i Tytuły

Profesor Maria J. Żychowska posiada imponujący zestaw stopni i tytułów naukowych. Jest profesorem dr hab. inż. architektury, co świadczy o jej głębokim zaangażowaniu w badania naukowe oraz osiągnięciach w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Stanowisko i Dziedzina Nauk

Na Uniwersytecie profesor Maria J. Żychowska zajmuje stanowisko profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, ze szczególnym naciskiem na architekturę i urbanistykę. Wkład w rozwijanie tej dziedziny profesor Marii J. Żychowskiej jest ogromny.

Funkcje Akademickie

Aktywność w środowisku akademickim obejmuje szereg ważnych funkcji, takich jak członkostwo w różnych komisjach i kolegiach na Wydziale Architektury. Profesor Maria J. Żychowska nie tylko przyczynia się do rozwoju kadry akademickiej i komercjalizacji wyników badań naukowych, ale również przewodniczy Komisji ds. nagród i odznaczeń. To dowód zaangażowania w rozwijanie i promocję osiągnięć innych naukowców.

Przynależność do Organizacji Zawodowych i Akademickich

Profesor Maria J. Żychowska jest członkiem wielu prestiżowych organizacji zawodowych i akademickich, takich jak ICOMOS, DOCOMOMO, Ars Vitrae Polona, WIETE, SARP oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP. Przynależność do tych organizacji świadczy o zaangażowaniu w rozwijanie i promocję dziedziny architektury.

Dorobek Naukowy

Jeden z najważniejszych aspektów działalności profesor Marii J. Żychowskiej to bogaty dorobek naukowy. Jest autorką dwóch monografii oraz współautorką 143 artykułów w czasopismach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, pełni rolę promotora w procedurach doktorskich oraz jest recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych i nadawania tytułu profesora. Wiedza i doświadczenie profesor Marii J. Żychowskiej są nieocenione w rozwoju młodszych pokoleń naukowców.

Uprawnienia Zawodowe i Znajomość Języków Obcych

Profesor Maria J. Żychowska posiada architektoniczne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia konserwatorskie projektowe i wykonawcze. Jej praktyczne doświadczenie obejmuje ponad 50 projektów architektonicznych, w tym konserwatorskich, a także realizacje witrażowe w Polsce i Niemczech. Ponadto, profesor Żychowska jest biegła w językach obcych, w tym angielskim, francuskim i rosyjskim, co umożliwia współpracę i komunikację na międzynarodowym poziomie.

Obszar Badań

Obszar badań profesor Marii J. Żychowskiej obejmuje wiele fascynujących dziedzin, takich jak historia i teoria architektury drugiej połowy XIX oraz XX wieku, konserwacja zabytków architektury, historia architektonicznego rysunku odręcznego oraz sztuka witrażowa. Prace w tych dziedzinach wprowadzają nowe perspektywy i inspirują kolejne pokolenia badaczy i praktyków.

Profesor Maria J. Żychowska to nie tylko wybitna naukowczyni, ale także pasjonatka, która w swojej pracy łączy naukową dokładność z kreatywnością i sztuką. Wkład profesor Marii J. Żychowskiej w dziedzinę architektury i urbanistyki jest nieoceniony, a zaangażowanie w rozwijanie świata nauki i dziedziny architektury jest inspirujące. Dziękujemy profesor Marii J. Żychowskiej za jej trwałe oddanie tej dziedzinie i życzymy dalszych sukcesów w jej fascynującej podróży naukowej.

Witraż w kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Zawierciu, proj. Wincenty Kućma 2004, wyk. Pracownia Witraży „TESTOR” w Krakowie. Fot. M.J. Żychowska

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami profesor Marii J. Żychowskiej, które pozostawiają niezatarte ślady w dziedzinie architektury i urbanistyki. Jej prace naukowe są nie tylko źródłem cennej wiedzy, ale także inspiracją dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną.

Shopping Cart

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.