Fundusz Patriotyczny wspiera Centrum polskiego dziedzictwa kulturowego i sztuki

W ramach dotacji Funduszu Patriotycznego uruchamiamy Centrum polskiego dziedzictwa kulturowego i sztuki.

Celem projektu jest poprawienie dostępu do polskiej historii, polskiego dziedzictwa narodowego, polskiej kultury oraz polskich dzieł sztuki. W rozwijaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży najważniejsze jest dostarczenie wiedzy na temat historii państwa oraz przyswojenie jej oddziaływanie na uczucia uczniów. Z tego względu edukacja jest niezbędna i niezwykle ważna w celu realizacji postaw. Miejsce zapewni edukację związaną z dziedzictwem narodowym, edukację kulturalną oraz wychowanie poprzez sztukę. Dodatkowo fundacja będzie gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury polskiej. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań odbiorców w dziedzinie kultury stanowi nadrzędny cel dla fundacji. Miejsce stanowić będzie arenę rozważań, wykładów i prelekcji. W miejscu odbywać się będzie organizacja: wykładów, wystaw, konkursów, spotkań, przeglądów artystycznych, ale także towarzyszyć będą zadania takie jak: promowanie polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, warsztaty edukacyjne oraz twórcze, promowanie postaw politycznych, spotkania z twórcami i kuratorami, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, dyskusje i panele oraz sesje popularnonaukowe, wykłady a także prelekcje, wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski. Założeniem projektu jest wykorzystanie kultury i dziedzictwa narodowego jako narzędzi wzmacniających rozwój społeczny. Stworzenie przestrzeni zezwoli na organizację spotkań na których odbędą się rozmowy, dyskusje z wybitnymi patriotami, historykami, kombatantami i innymi zasłużonymi ludźmi dla Ojczyzny, dzięki którym nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe uzyskają możliwość poznania i zrozumienia Ojczyzny w której żyjemy. Realizacja projektu jest ważna dla Polskiego społeczeństwa. Zezwoli na budowę zaufania, pielęgnacje relacji pomiędzy obywatelami Polski, wsparcie osób i instytucji w pokonywaniu trudności związanych z działalnością kulturalną. Będziemy stymulować wymianę myśli oraz doświadczeń promując demokrację kulturalną i postawy polityczne oraz zapewniając warunki do twórczego rozwoju, udowadniając przy tym, że dziedzictwo, historia i sztuka odgrywają znaczącą rolę w kreatywności ludzi i zdolności do kształtowania przyszłości. Odbywac się będzie także organizacja wystaw fotograficznych, które będą przedstawiały ważne wydarzenia z historii Polski, a także organizacja koncertów pieśni patriotycznych. Zachęcanie osób odwiedzających obiekt do oglądania filmów i czytania książek o tematyce patriotycznej realizacja wieczorów filmowych o tematyce patriotycznej. Organizacja kursów, które będą miały na celu przybliżenie genezy i treści społecznego nauczania kościoła katolickiego, przedstawione zostaną szkoły i kierunki oraz postaci, które tworzyły katolicką naukę społeczną na przestrzeni XIX oraz XX w. Omówione zostaną również najważniejsze dokumenty nauki społecznej kościoła od Leona XII do Jana Pawła II i zwrócona zostanie uwaga na działalność społeczną katolików/ próby praktyczniej realizacji postulatów zaczerpniętych z papieskich encyklik. Będziemy dążyć do ukazania bogatej historii Polski, jako dziedzictwa, które powinniśmy znać i z którego powinniśmy być dumni, przedstawimy historię narodową jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych, pogłębimy wiedzę historyczną, pobudzimyi utrwalimy dumę z dziedzictwa narodowego.

O postępach projektu będziemy informować na bieżąco.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku.

Shopping Cart

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.