Międzynarodowa Integracja

Jedną z głównych misji działalności Fundacji Integro-EU jest integracja międzynarodowa.🤝🏻

Pojęcie integracji rozumiane jest jako ewolucyjny proces łączenia dwóch lub więcej uczestników/stron stosunków międzynarodowych w jedną całość, która jednocześnie wyznacza nową jakość współpracy – w przypadku kontynentu europejskiego mówimy o integracji europejskiej.✔️

Należy zaznaczyć, że integracja europejska zachodzi nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także politycznej i kulturalnej.🔄

Warto podkreślić, iż idea integracji europejskiej stanowi obecnie bardzo ważny czynnik/impuls poszerzonej współpracy w skali regionalnej dotyczącej wielu dziedzin i sfer – wpływa to z jednej strony na rozwój gospodarczy i zacieśnianie więzi społecznych, a z drugiej – na ustabilizowanie układu sił międzynarodowych w tej części świata.🌏

Aspekty kulturowe są obecne w wielu obszarach polityki UE, w tym w dziedzinie edukacji, badań naukowych, polityki społecznej, rozwoju regionalnego i stosunków zewnętrznych. Tworzenie i promowanie kultury w dzisiejszym interaktywnym i zglobalizowanym świecie wiąże się nieodłącznie z korzystaniem z mediów i technologii cyfrowych. UE promuje współpracę polityczną w dziedzinie kultury z rządami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi.

Od 2007 r. promowanie kultury jako istotnego elementu unijnych stosunków międzynarodowych stanowi jeden z trzech głównych celów Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata. Ambicję tę potwierdzono w Nowym europejskim programie na rzecz kultury z 2018 r.📍

Dialog międzykulturowy pomaga budować i promować zrozumienie nie tylko wśród obywateli, ale również między całymi społecznościami. Jest sposobem na ukazanie wartości różnorodności kulturowej i praw człowieka.🔁

Dziedzictwo kulturowe stanowi istotny wyraz różnorodności kulturowej, dlatego warto je pielęgnować. UE może odgrywać ważną rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego na całym świecie poprzez działania związane z organizacją szkoleń, rozwojem umiejętności i transferem wiedzy, adresowane do krajów partnerskich.

Sukces nowej strategii zależy od zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, które aktywnie realizują jej założenia.🌍

Shopping Cart

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.