Exhibition of works

Show by category:

Shopping Cart

How to purchase?

Shopping on the Integro-EU Foundation website is easy. Below you will find all the steps to purchase the artwork you are interested in:

1. Select the artwork you are interested in and add it to your shopping cart (if you have any doubts or questions, click the “Ask for artwork” button when you get to the product page).

2. Check the contents of your cart and then click the “Proceed to checkout” button.

3. Enter all the data you need to complete your order (follow the instructions for fields to complete).

4. After receiving confirmation of the availability of the work and information on shipping costs, confirm your order by sending us a return e-mail to: fundacja@integro-eu.pl

5. Transfer the appropriate amount including the price of the artwork and shipping costs to the account listed in the “Make a donation” section of the Integro-EU Foundation website no later than 5 days after receiving information about the availability of the artwork.

Shipping and delivery costs

Shipping will be done after the transfer is made and received on the Integro-EU Foundation account.

Purchased works are shipped at the expense of the buyer. The cost of delivery is given individually for each order.

Each artwork is protected in case of possible damage.

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.